Om oss

BAKGRUNN

Rohrmüller Medical ble etablert av David Rohrmüller i 2008 med primær oppgave om å levere kursvirksomhet innen førstehjelp til en stor norsk NGO som hovedkunde. Foretaket genererte raskt momentum som la grunnlag for en rekke prosjekter. Disse hadde først kun fokus på akuttmedisin, guiding, fjellturer og teambuilding, og etter hvert andre aspekter av grunnleggerens liv. Dette inkluderer prosjektutvikling og investeringer.

Når man er god til å jobbe med kritisk syke eller akutt skadde mennesker blir man nødt til å ta riktige beslutninger under press. Disse beslutningene vil ha konsekvenser som kan være store, og resultatet oppleves ganske raskt. Man ser også mennesker i krise. Disse menneskene kommer fra alle steder i livet, fra topp utdannet, suksessrikt og med stor formue, unge mennesker med store ambisjoner og planer, hele livet foran seg, til mennesker som har timer eller minutter igjen å leve, er ved livets sluttfase, har slitt i mange år, er desillusjonerte, har et knust hjerte eller begynner å forstå at livet har forandret seg grunnleggende for alltid. De uttrykker sinne, sorg, fortvilelse, smerte, glede, takknemlighet, omsorg.

Slike erfaringer preger og gir verktøy til å håndtere mange aspekter av (arbeids-) livet. Dette kan ikke oppnås like enkelt og raskt som å tilegne seg faktisk kunnskap. Jeg mener derfor at en bakgrunn i fra akuttmedisin gir et solid grunnlag for virksomhet i mange områder av spesielt næringslivet. Både menneskets biologi og dermed psykologiske aspekter danner grunnlag for all interaksjon, beslutningstaking og et ønske om progresjon. Dette ønsker vi å bygge på, slik at personer og bedrifter kan komme et stykke nærmere målet om å bli den beste versjonen av seg selv.

ROHRMÜLLER MEDICAL TILBYR

Stikkord som karakteriserer foretaket:

 • Profesjonalitet
 • Kunnskap
 • Pålitelighet
 • Fleksibilitet

For å kunne yte tjenester på et høyt nivå kreves det omfattende utdannelser og erfaringer.

 

SERTIFISERINGER

 • Diploma in Project Management (Skema Business School).
 • Norsk autorisert helsepersonell (sykepleier, ambulansefagarbeider).
 • Britisk Health and Safety Executive (HSE), offshore medic.
 • Irish Pre-Hospital Emergency Care Council (PHECC), paramedic.
 • European Resuscitation Council (ERC), advanced life support provider.
 • National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT).
 • Joint Aviation Regulations / HEMS-Crew Member (JAR-OPS 3, JAR FCL).
 • International Diploma in Mountain Medicine (NFS, ICAR).
 • Nasjonale kurs innen skadestedsledelse.

KUNDER

 • Offentlige institusjoner
 • Brannvesen
 • Legekontorer
 • Forsvaret
 • Politihøgskolen
 • Bedrifter i industrien
 • Universiteter
 • Ideelle organisasjoner (NGO)
 • Grupper / førere
 • Enkeltpersoner

Medisinske tjenester som ansvar for sykestue, medisinsk bistand, avansert førstehjelp, konsultering i bruk av utstyr og beredskap har blitt brukt av olje- og gass industri / offshore, bedrifter og enkeltpersoner.

Hva kunder sier

Først og fremst må jeg si at jeg fikk veldig raskt forståelse av at du virkelig kan det du holder kurs i, både teoretisk og praktisk!
Du skapte en hyggelig og morsom atmosfære på kurset, og jeg fikk inntrykk av at alle var veldig fornøyd allerede første dagen med opplegget.

Kurset var lagt opp på en god pedagogisk måte, og jeg likte godt variasjonen med oppbrytning av teori i bolker med praktiske deler og gruppearbeid.

Jeg er veldig fornøyd med samlingene og har lært veldig mye!

Vil absolutt anbefale deg som kursholder! Takk!

Øystein, Wilderness First Responder course

Jeg tror jeg har med meg samtlige deltagere når jeg sier at kurset var svært bra og med stort utbytte for oss alle. Det var veldig interessant og nyttig å lære mer om hva som egentlig skjer.

Ingeborg, project manager

Jeg har forhørt meg med alle i personalgruppa hvordan de opplevde kurset i går, vi fikk ikke noe evalueringsskjema, men vi har lyst å sende litt allikevel.

Kurset opplevdes av alle forespurte som profesjonelt og givende. Til nå det beste førstehjelpskurset vi har arrangert i vår barnehage. Instruktøren var troverdig og var veldig grundig i gjennomgang av teori. Samtidig fikk vi mye praktiske øvelser. Slike kurs er så viktige, og dette hadde i alle fall vår barnehage stor nytte av.

Hanne, CEO

Takk til kursleder og instruktør David for god og relevant kompetanse, involvering ved å bruke fagkompetanse fra gruppa, pedagogisk fremføring, og som ved sin dialogform og egenkompetanse sørget for at hele gruppa satt engasjert oppreist i lyngen.

Ola Kleiven, mountain medicin course participant

Personalet på () Politikammer skryter av deg og sier de er strålende fornøyde etter å ha deltatt på kurs med deg som instruktør.

Tusen takk for et veldig bra førstehjelpskurs! Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne som var svært fornøyde. David er en veldig dyktig kursleder og underviser. 

Hans Erik, leader

Vi var veldig fornøyd med deg. Ha det fortsatt bra.

Rolf, fire commissioner

Jeg ønsker å tilbakemelde at vi er utrolig fornøyde med kurset, 3.jan. Personalet sier at de ikke har vært borti bedre kursholder enn David på dette emnet. Hils han så mye fra oss!

Aud, principal