Beredskapsteam (IRT / ERT)

Trenger du medlemmer til et team som kan løse en krevende situasjon - er det å finne og hente verdier eller personer?

Har du mistet en gjenstand, fartøy, utstyr, er du på søk etter et objekt, filmer på en avsidesliggende eller krevende plass, eller trenger du støtte til å finne og evakuere en person eller familie?

Planlegger du en ekspedisjon og trenger lagmedlemmer som kan ta flere roller, er jack-of-all-trades, i steden for spesialister?

I tillegg til å stille i en ren MEDIC rolle kan vi tilby både relevant personell og utstyr til å løse oppdrag som stiller krav til sikkerhet og planlegging.

Vi stiller med kunnskap og eget utstyr som blant annet:

 • Evakueringsutstyr og frigjøringsverktøy
   
 • Medisinteknisk utstyr
   
 • Adkomstutstyr til bratt lende
   
 • Kommunikasjonsutstyr 
   
 • Navigasjonsutstyr
   
 • Personlig utstyr til å klare seg i alle typer terreng.


Vår bakgrunn gjør at vi vil finne oss komfortable i en rekke krevende situasjoner og kan bidra med kunnskap og engasjement i å løse din problemstilling.

Gå Tilbake

Interessert i Beredskapsteam (IRT / ERT)?

TA KONTAKT!