Prosjektledelse

 • Har din bedrift behov for å løse en spesialoppgave etter en alvorlig hendelse, eller skal raskt avverge tap av materielle eller immaterielle verdier?
 • Har du en krevende omstrukturering eller endring i organisasjonen foran deg?
 • Har du behov for utvikling av en ny tjeneste eller produkt?
 • Eller skal du "bare" realisere et tilbygg men har ikke kapasitet til å ta deg av det i tillegg til vanlig drift?


 

Jeg bidrar til alt fra håndtering av ulykker og kriser, til å planlegge administrative prosjekter av ulike karakter.


Jeg stiller som prosjektleder, du stiller med mannskap.

Rohrmüller Medical formidler og samarbeider også med ressurspersoner med spesialkompetanse ved spesielt krevende prosjekter.

Jeg kan hjelpe deg til å tenke outside the box og knytte sammen tverrfaglig kompentanse. Det er avgjørende at du som kunde får kvalitet og at prosjektet holdes innenfor kostnads- og tidsrammen som er satt.

 

Det er avgjørende å anvende god praksis. Med dette menes å sørge for

 • å anvende effektive metoder og teknikker.
 • et godt samarbeid med alle involverte, fokus på kommunikasjon. Med bakgrunn fra akuttmedisin og redning er vi vant med å kommunisere effektivt, selv i krisesituasjoner.
 • la erfaringer fra virksomheten flyte inn. Det er ikke relevant å gjøre det på vår måte, men å tilpasse seg oppdragsgiverens erfaringsnivå.

 

Før oppstart bruk denne sjekklisten:

 • Er oppgaven et prosjekt?
 • Utføres jobben ihht god praksis?
 • Har bedriften din ressurser til å gjennomføre prosjektet?
 • Finnes det klar definerte gevinster?
 • Har/får prosjektleder et mandat?
Gå Tilbake

Interessert i Prosjektledelse?

Ta kontakt