Beredskap: Konsulent-tjenester og kurs

Vi kommer IKKE til å fortelle deg hvordan du skal pakke din "Bug Out Bag" (BOB), at du trenger en bunker til kommende atomkrig, eller hvordan du raider nabolaget på søk etter ressurser. All dette hører hjem i katastrofefilmer og reality-TV og har lite med virkeligheten å gjøre.

Noen spørsmål vi derimot GJERNE vil utfordre deg på: Hvordan håndterer du en enkel infeksjon, kan du dyrke (nok) mat etter at du har gått tom for konserver, og hvordan vurderer du om denne maten er spiselig etter å ha blitt kontaminert med fallout?

Overlevelse og utstyr er relevante temaer for personer som ønsker å forberede seg på en krisesituasjon.

Innenfor dette området faller også teambuilding og kurs for bedrifter som samtidig vil gi sine medarbeidere nyttige erfaringer.

Vår spesialitet er den medisinske siden av "survival", men vi nøyer oss ikke med det. Fokus på kurset ligger på nødvendig utstyr, handlingsforløp og relevant mengdetrening, samt øvelser og rådgivning.

Norge tilbyr landskap som er godt egnet for slik trening.

 


Konsulenttjenester rettet seg mot deg som privatperson, familie, eller bedrift og går ut på følgende:

 • Vi lager en oversikt over situasjoner du ønsker å verne deg mot eller kriser du trenger å være forberedt på. 
 • Vi ser på tilgjengelige ressurser, din bosituasjon og arbeidshverdag (innebærer det hjemmekontor, reisen og pendling eller gårdsdrift), hvor mye penger du har til disposisjon til formålet, hvor mye tid du kan bruke, din generelle helse og andre faktorer. 
 • Vi lager så en personlig plan som gjelder både anskaffelse og trening for å teste og evaluerer om dette fungerer og for å raskere kunne reagere i en krisesituasjon. 
 • Vi revurderer behovet etter en stund og tilpasser så.

 


Noen scenarioer:

 • Forberedelse av familier på krisescenarioer og robuste løsninger ut fra forutsetningene.
 • Alvorlig skade på fjelltur / villmarkstur. Pasienthåndtering og utnyttelse av ressurser.
 • Flystyrt med småfly / mikrofly i avsidesliggende terreng. Strategier for overlevelse og anvendelse av utstyr fram til hjelp kommer (SAR).
 • Forflytning av ei gruppe gjennom et usikkert område. Gruppedynamikk, ledelse og taktikk.

 


Noen læringsmål (avhengig av type kurs / i samarbeid med oppdragsgiver):

 • Anvende enkle prinsipper som sikrer overlevelse fram til hjelp kommer.
 • Tips og anbefalinger for situasjoner det hjelp IKKE kommer.
 • Riktig bruk av relevant utstyr. Hva må man ha med seg for å kunne overleve?
 • Hvilke ressurser og styrker har ei gruppe og hvordan reagerer mennesker under stress.
 • Årstider og utfordringer ift. kropp, terreng, aktive og passive farer.
 • Tilnærming til krisescenarier og beslutningstaging. Unngå vs/ overleve.
 • Bushcraft ("speiding"), vs/ camping, vs/ overleve...

 Kommunikasjon foregår på norsk, engelsk eller tysk.

Du kan også samle en gruppe, så kommer vi til dere. 
Individuelle konsulenttjenester foregår enten i person, via telefon eller videomøte / zoom.

 

LES DENNE ARTIKKELEN FOR PERSONLIGE ANBEFALINGER VED (URBANE) KRISER OG PERSONLIG BEREDSKAP.

 

Gå Tilbake

Interessert i Beredskap: Konsulent-tjenester og kurs?

Ta kontakt