Kursing og undervisning

BASALE
FØRSTEHJELPSKURS

Målgruppe: Bedrifter, barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner, besteforeldre, foreldre, pårørende til de som har spesielle medisinske behov, alle andre som ikke har hatt et førstehjelpskurs!

 • Hjerte-lunge-redning (HLR, 3 timer)
 • Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF, 5 timer)
 • Norsk Grunnkurs for deg som har omsorg for barn (5 timer)
 • Bruk av hjertestarter (DHLR, hjertestarterkurs).
 • Opplegget gjennomføres på nivå minimum Norsk Førstehjelpsråds kurskonsept og anbefaling.
 • Kursomfang innen førstehjelp tilrettelagt etter ønske og behov. Det tilstrebes alltid å gi et grunnlag uansett kursets størrelse.
 • Opplæring av ansatte i bedrifter som håndterer strøm, farlig redskap og gods.


SPESIELLE
KURS

Målgruppe: Lekfolk, helsepersonell, fjellførere, ekspedisjonsdeltakere, (f.eks: på seilbåt, ved dykking, på fjelltopper, i gruver, på verdensreise), turgåere, journalister og kameramenn.

 • Grunnleggende anatomi, fysiologi og patologi er en forutsetning for å forstå prosesser i kroppen.
 • Prosedyrer ved akutte hendelser, sykdommer og skader.
 • Kurs i medisinsk sying, bruk av immobiliseringsutstyr, oksygen, spjelking, samt andre ferdigheter som er relevante for grupper som må klare seg på egen hånd.
 • Redningsteknisk kursing: Sikring, standplass, heising og bruk av båre til vertikal evakuering ved hjelp av SKED ® Stretcher og Oregon Spine Split 2 ® ved redning.
 • Praktisk øving av scenarioer og utarbeidelse av rutiner.
 • Fjellmedisinkurs sommerstid (går over 2 dager).
 • Fjellmedisinkurs vinterstid (en aktiv utedag om vinteren). Begge disse kurs har fokus på førstehjelp utenfor allfarvei (førstehjelp i fjellet), der det ikke er flyvær for luftambulanse, eller manglende mobildekning, altså der man kan ha aleneansvar for en pasient lenge.

Interessert i Kursing og undervisning?

Ta kontakt om tjenesten