FJELL, VILLMARK, EKSPEDISJON: MEDISINSKE KURS

FJELLMEDISINKURS og REDNINGSTEKNIKK

Målgruppe: Lekfolk, helsepersonell, fjellførere, ekspedisjonsdeltakere, (f.eks: på seilbåt, ved dykking, på fjelltopper, i gruver, på verdensreise), turgåere, journalister og kameramenn.

  • Fjellmedisinkurs sommerstid (går over 2 dager).
  • Fjellmedisinkurs vinterstid (en aktiv utedag om vinteren). Begge disse kurs har fokus på førstehjelp utenfor allfarvei (førstehjelp i fjellet), der det ikke er flyvær for luftambulanse, eller manglende mobildekning, altså der man kan ha aleneansvar for en pasient lenge.
  • Førstehjelpskurs på 16 timer for British Canoeing kajakk-guides.
  • Grunnleggende anatomi, fysiologi og patologi er en forutsetning for å forstå prosesser i kroppen.
  • Prosedyrer ved akutte hendelser, sykdommer og skader.
  • Kurs i medisinsk sying, bruk av immobiliseringsutstyr, oksygen, spjelking, samt andre ferdigheter som er relevante for grupper som må klare seg på egen hånd.
  • Redningsteknisk kursing: Sikring, standplass, heising og bruk av båre til vertikal evakuering ved hjelp av SKED ® Stretcher og Oregon Spine Split 2 ® ved redning.
  • Praktisk øving av scenarioer og utarbeidelse av rutiner. 

Du kan lese denne artikkelen som en forsmak på bruk av Epi-Pen.

 

Gå Tilbake

Interessert i FJELL, VILLMARK, EKSPEDISJON: MEDISINSKE KURS?

Ta kontakt