Aktiv samtalepartner

Har du behov for å snakke om en utfordring, et problem, sorg eller vansker i livet ditt? 

Du vil møte autorisert helsepersonell med mange års erfaring i kommunikasjon med folk i krise, men ingen psykolog eller coach. Dermed er denne tjenesten verken (psyko)terapi, eller følger en spesifikk linje eller skole.

Vi sitter heller ikke i sterile lokaler på en sofa der jeg tar betalt for å høre deg snakke. Vi anvender derimot mange anerkjente prinsipper i fra psykoterapi og krisehåndtering.

Kanskje har du også savnet å kunne ta en løpeøkt eller gåtur sammen med noen, for så å lufte tankene, heller enn å sitte inne? En slik samtalepartner vil du kunne finne her, på dine premisser. Uansett om det er i bymiljøet mellom travle møter, med barnevogn på landet, en skitur på fjellet eller et stykke langs kyststien: 

Sannsynligvis er du så travelt opptatt i hverdagen at du vil kombinere samtale med trening eller annen aktivitet, komme i mål og komme deg videre med livet. 

Jeg vil sørge for at samtalen er målrettet og fokusert på temaet eller temaene som du ønsker å drøfte, uansett sted, slik at aktiviteten ikke avleder, men sørger for fokus.

Målet mitt er at du kan møte en tredjepart som ikke er farget av situasjonen du står i, som kan lytte og gi innspill hvis ønskelig. Du betaler ikke for å få løsningen til å gå en bestemt vei, men for å tilbringe tid i dedikert selskap, rettet mot dine behov.

Jeg anbefaler alle å bruke nære venner og familie i første omgang, men det er ikke alltid sikkert at en venn er tilgjengelig eller kompetent nok til å hjelpe i krevende situasjoner. Kanskje ønsker du også et helt annet perspektiv, vil være diskret, altså rett og slett ha en fortrolig samtale som ikke har innvirkning på nærmiljøet ditt.

 

Tilbudet inkluderer møte på Østlandet (eller hele Norge) og inntil 4 timer oppstarts-aktivitet og samtale. Det er også mulighet for video-samtale når relasjonen er etablert. Du bestemmer i størst mulig grad arenaen, det skal være til hjelp og støtte for deg, ikke mest mulig komfortabel for meg.

 

Tilbud i denne kategorien:

 • Lufte problemstillinger (på jobb, hjemme, med andre eller deg selv)
 • Innspill ift livssituasjon (arbeidsledig, barn, målorientert, singel, vanskelig samfunnssituasjon)
 • nye perspektiv på noe du sliter med
 • Komme på beina igjen etter et tap
 • Komme i gang med nye mål du har satt deg
 • Drøfte forventninger
 • Snakke om utfordringer hjemme
 • Få støtte etter et samlivsbrudd
 • Ønske om å bli observert og opplevd i en bestemt setting
 • Kontakt med helsepersonell uten en tilknytning til det offentlige

 

Mulige ulemper med dette er:

 • Du møter ikke en psykolog, det er dermed ikke terapi med bakgrunn i en tilstand med mål om å få bedring av en diagnose (som f.eks. PTSD, BPD, osv).
 • Det er ikke mulighet for et tverrfaglig samarbeid (f.eks der medisinering er nødvendig).
 • Du får ikke økonomisk støtte fra det offentlige.
 • Denne tjenesten koser mer enn vanlige samtale- eller coaching-timer.

 

Fordeler med dette er:

 • Maksimal diskresjon: Du møter ikke opp på kjente lokaler.
 • Du kan få tilgang til en samtalepartner på kort varsel i og utenom arbeidstider.
 • Mannlig samtalepartner.
 • Du møter noen som har ferdigheter og fysikk til å møte deg i andre arenaer enn et rom med lenestol eller sofa.
 • Mulighet til å ta i bruk andre metoder: Noen fungerer bedre ved å bli utsatt for elementene og kjenner emosjoner gjennom kroppen.
 • Jeg underligger samme strenge taushetsplikt som ansatte i helsevesenet.
 • Du trenger ikke å forplikte deg til en lang og bindende avtale (altså ikke samtaleterapi i klassisk forstand).
 • Jeg er ikke farget av en type skole, men bruker erfaringer fra mange års kunnskap i å lytte, støtte og hjelpe folk gjennom vanskelige stunder og fra operative miljø.

 

Du er velkommen til å lese denne artikkelen om forskning på fremmedgjøring av foreldre og manipulasjon av barn.

 

Eller denne artikkelen som belyser hvorfor det ikke er en løsning å være uærlig mot deg selv.

 

Om egenpleie, alvorlig depresjon og selvmord(stanker).

Gå Tilbake

Interessert i Aktiv samtalepartner?

Ta kontakt