Sikre toppturer og fjellturer vinterstid

Dette er den norske oversettelsen av anbefalinger for skiturer / toppturer. Opphavsrett ligger hos Österreichischer Alpenverein. Med vennlig tillatelse til oversettelse gitt av fjellsportavdelingen v/Michael Larcher i ÖAV.


 

10 anbefalinger fra den østerrikske alpinklubben:

Skiturer, trugeturer og snowboardturer

byr på store muligheter for trening, fellesskap og naturopplevelse. 

Følgende anbefalinger er ment for å unngå alpine farer i de vinterlige fjellene. De praktiske grunnlagene lærer du i skredkurs, erfaring samler du steg for steg.


 

1. Frisk og sprek i fjellet 

Toppturer er en utholdenhetssport. De verdifulle stressstimuleringene for hjertet, sirkulasjonssystemet og muskler krever helse og en ærlig selvvurdering. Unngå tidspress og velg et slikt tempo at ingen i gruppen din blir andpusten. Vær oppmerksom på kraftreservene for nedkjøringen. God kondisjon gjennom regelmessig utholdenhet og styrketrening øker nytelsesfaktoren. Ved manglende kondisjon, etter sykdom eller med økt alder, kan en idrettsmedisinsk undersøkelse hjelpe deg for bedre å vurdere dine egne belastningsgrenser.


 

 

2. Nøye turplanlegging

Kart, guidelitteratur, internett og eksperter gir informasjon om ruter, lengde, høydeforskjell og aktuelle forhold. Spesiell oppmerksomhet gjelder værmeldingen, siden kulde, vind og dårlig sikt øker risikoen for ulykker betydelig. Planlegg alternativruter og sjekkpunkter. 

Det avgjørende spørsmålet når du planlegger turer: Passer turmålet mitt til de faktiske forholdene? Svar på spørsmålet kan [for eksempel] nettstedet Skitourenguru.com gi: En algoritme beregner en risikoindikator hver dag for tusenvis av skiturer i Alpene og vurderer turene med "høy", "middels" og "lav" risiko.


 
 

3. Komplett utstyr

Tilpass utstyret ditt til vinterforholdene og til det spesifikke turmålet. Standardutstyr for nødsituasjoner inkluderer sender/mottaker («skredsøker»), spade og søkestang, samt førstehjelpsskrin, vindsekk (bivuakk sekk) og mobiltelefon (europeisk nødnummer 112). Et airbag-system [oppblasbar sekk] øker overlevessjansen. Kontroller utstyret ditt, gjennomfør sender/mottaker-sjekk før start. 

Alpinklubben anbefaler: Sender/mottaker-enheter med 3-antenneteknologi, markeringsfunksjon og gruppesjekkmodus samt snøspade i metall. Viktig: Til tross for stadige forbedringer av vårt nødutstyr, må den effektive hjelpen ved en skredulykke trenes regelmessig. 


 

 

4. Skredvarsel

Informer deg før turen inngående om snøskredfaren! Hvor høyt er farenivå, hvor ligger farepunktene, hva er de aktuelle skredproblemene?

Den europeiske fareskalaen definerer 5 farenivåer fra 1 (lavt) til 5 (meget stor). OBS: Skredfaren firedobles fra ett farenivå til det neste! De overveiende farepunktene blir i [østerrikse skredvarsling] oppgitt etter høyde (f.eks. over tregrensa) og skråningsretning / eksponering (f.eks. NV til NØ). Ofte nevnte farepunkter inkluderer f.eks. bratte bakker i nordsektor og over fjellkammer, med drivsnø fylte renner og trau, samt overganger fra lite til mye snø. De fem skredproblemene er nysnø, fokksnø, vedvarende svakt lag, våt snø og glideskred. Disse peker på de rådende farekildene.


 

 

5. Vurder skredfaren

Å vurdere snøskredfaren i terrenget er vanskelig for alle. Støtt beslutningene dine derfor på strategiske metoder for risikovurdering (reduksjonsmetoder) [...] og vær oppmerksom på faretegn i terrenget. Unngå farlige steder og snu, om du er i tvil. Kjerneelementet av Stop or Go © strategien er koblingen av faregrad og helling, som vi deler inn i 4 klasser: moderat bratt (under 30°), bratt (30°-34°), svært bratt (35°-39°) og ekstremt bratt (40° og mer). Digitale skråningslag, som på alpenvereinaktiv.com, angir disse klassene i farger. To tommelfingerregler: Fra 30° blir det nøvdendig med kickturn / lappekast, bratt terreng med fjell som stikker ut er minimum 40° bratt.


 

6. Orientering og pauser

Orienter deg fortløpende. Det er viktig å beherske bruk av kart, høydemåler, kompass, App eller GPS. Å drikke, spise og pauser er nødvendig for å opprettholde ytelse og konsentrasjon.

For å takle det økte kalori- og væskebehovet, anbefales det å drikke og spise karbohydrater omtrent en gang i timen. Pausene bør da ikke være lengre enn 5 minutter for å holde kroppen ved "driftstemperatur". Vær oppmerksom på rasteplasser som er sikret mot alpine farer som snøskred, bresprekker og steinsprang.


 

 

7. Hold avstand

Avstander tjener avlastningen av snødekket og for å begrense skader. Avlastningsavstander på 10 m ved gåing i bratte bakker øker dessuten komforten ved lappekast [kickturn]. Ved nedkjøring, hold alltid en avstand på minst 30 m og kjør veldig bratte bakker individuelt. 

Avstander tjener også unngåelse av kollisjonsulykker under nedkjøringen og begrenser skade: Ved et snøskred øker sjansen for at færre blir begravd.


 

 

8. Unngå fall

Fall i nedkjøringen er den vanligste årsaken for ulykker på skiturer. For snødekke betyr det en stor ekstrabelastning. God skiteknikk og en hastighet som er tilpasset dine ferdigheter reduserer risikoen. En skihjelm beskytter mot hodeskader. Obs: Fallfare ved frossen snødekke og i steinete terreng! 

Over 2/3 av alle personer involvert i ulykker på skiturer kommer til skade av fall. For snødekket betyr et fall et voldsomt stort "sjokk": 5-7 ganger kroppsvekt virker da på snødekket!


 
 

9. Små grupper

Små grupper (opptil 6 personer) øker sikkerheten. Kommunikasjon med andre vintersportentusiaster og gjensidig hensynsfullhet hindrer farlige situasjoner. Hold deg sammen i gruppa. Informer pålitelige personer om destinasjon, rute og retur. Obs for solo-alpinister: Selv små hendelser kan føre til alvorlige nødsituasjoner. 

Den ideelle gruppestørrelsen for skiturer er ca 4 personer, for guidede turer har tallet 8+1 som en retningslinje for maks gruppestørrelse etablert seg. I vesentlig større grupper truer kaos på grunn av vanskelig kommunikasjon, manglende oversikt og økende tungvinthet.


 


 

10. Respekt for natur og miljø

Fjellene tilbyr et verdifullt frirom i bevegelse og en unik villmark. Nyt denne friheten! Ta hensyn til ville dyr, respektere verneområder og ikke gå inn i skogplantingsområder. For adkomst arranger samkjøring eller bruk offentlig transport. Støtt alpinklubbene i deres innsats for å bevare opphavet av fjellene. 

Dessverre fortsatt ingen selvfølge: "Hold fjellene rene, ikke legg igjen noe avfall!". Råtetiden for banan- eller appelsinskall er 1-3 år, papirlommetørkler 1-5 år, sigarettsneiper 2-7 år.


 

 

Med bakgrunn i kunnskapen her kommer vi til å se på Stop or Go © metoden i detalj i neste artikkel!   LES VIDERE HER.

Gå Tilbake

Kommentarer

Alle kommentarer blir moderert før publisering. Din e-post adresse vil ikke være synlig