Medisin: Covid og kurs

SARS-CoV-2, bedre kjent som koronaviruset har satt en stopper for mye aktivitet som omhandler nærkontakt mellom mennesker som ikke er i nære relasjoner. Og nei, jeg snakker ikke om dating. Guess what, det er nøyaktig det førstehjelpskurs lever av! Så fra driftig kursaktivitet i 2019 gikk vi til et nullpunkt i undervisningsvirksomheten som aldri har vært der siden oppstarten. Enkelte selskaper prøver å kompensere med e-læring og nettkurs, men jeg er fremdeles av oppfatningen at førstehjelp er kunnskap som utelukkende læres ved hands-on, det vil si nærkontakt mellom mennesker, ikke gjennom powerpoint, videoer eller en skjerm.

Så hvordan løser man det da? Norsk førstehjelpsråd (NFR) og norsk resusciteringsråd (NRR) er to organer som vi bruker som grunnlag og kvalitetssikring i våre kurs. Begge kom ut med en veileder om opplæring i corona-tiden. Den ble sist oppdatert i april 2020 og gir noe rom for tolkning, fordi fagkretsene ikke ble enig om det faktiske smittefaren ved enkelte punkter. 
 


 

Det alle er enig om er at nærkontakt bør unngås og at munnbind og hansker samt frakk og øyebeskyttelse må brukes. Ettersom alt dette er standard utstyr, hvorfor ikke kjøre kurs da? 2 pilotprosjekter viste seg til å fungere bra. Og resultatet ble ingen smittede, men flere utdannede førstehjelpere.

Legg merke til at vi bruker dedikerte skall-jakker (vanntett = barriere) som «frakk». Disse brukes som smittevernutstyr og settes på og tas av etter prosedyre. Der det ikke er mulig brukes bekledning til øvelse som etter engangsbruk blir pakket i pose og vasket. 
 


 

Ta kontakt for veiledning eller et kurstilbud.

Gå Tilbake

Kommentarer

Alle kommentarer blir moderert før publisering. Din e-post adresse vil ikke være synlig