Medisin: Covid-19 i 2022, Nuvaxovid

STATUS 2023: ANBEFALINGER I DENNE ARTIKKELEN IFT NUVAXOVID STØTTES IKKE LENGER OG BØR IKKE FØLGES.
 


I skrivende stund er 92,7% av den norske befolkningen over 18 år vaksinert mot Covid-19 med første, og 89,6% med 2. dose ihht SYSVAK, altså nesten 4 million. Sammenlignet med andre europeiske land ligger Norge langt foran og man nevner frivillighet som hovedgrunn for det.

Likevel er det så mange som 330.000 mennesker som ikke har fått en eneste vaksine og av de utgjør aldersgruppen 18-44 år den største andelen, ca 70% (Preben Aavitsland, FHI, gjengitt i NRK).

Antall uvaksinerte personer med pasientnært arbeid, dvs både primær- og spesialisthelsetjenesten (altså alt fra helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, ambulansepersonell og terapeuter) ligger på over 19.600 mennesker (FHI/Beredt C19/SYSVAK).

Vi hører i hvert fall enkeltvis om historier i media, og i personlig samtale med mennesker og annet helsepersonell at årsaken ikke er en generell vaksinemotstand, men en egen vurdering av benyttet teknologi: mRNA-behandling har eksistert en stund, men vaksinering med denne teknologien er helt ny.

I Norge er per nå kun Comirnaty (BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (Moderna) i bruk/godkjent. Legemiddelverket opplyser om kun milde bivirkninger som alle har en kortsiktig tidshorisont.

Søker man etter faglige motargumenter, så er det aldri vanskelig å finne slike, uansett tema. F.eks. en ny studie publisert i renommerte fagtidskrift Circulation. Den advarer på bakgrunn av økte blodmarkører om en 25% økt langtidsrisiko (5-års) for å utvikle hjerteinfarkt etter mRNA-vaksinering på tvers av aldersgruppene (Circulation, Gundry, 2021).

Jeg vil påstå at personer 18-44 år, og spesielt helsepersonell i dag er godt opplyste og tar en bevisst beslutning på bakgrunn av informasjon de tilegner seg selv. Denne beslutningen kommer ikke uten en pris, fordi vikarer ikke får jobb, faste blir permittert, uvaksinerte havner i gruppa konspirasjonsteoretikere, eller blir i hvert fall til egoister som setter samfunnet og spesielt sårbare grupper i fare. Vi har ingen å miste – verken de utsatte i risikogruppene – og heller ikke de som nå blir stigmatiserte og ellers ville utgjort en ressurs for samfunnet. Vi har ikke nok helsepersonell og aldersgruppen opp til 44 år er en sentral del av arbeidsflokken som ikke er best utnyttet!

Det er derfor i mine øyne veldig gledelig at Nuvaxovid (fra Novavax) har fått en godkjenning i Europa og er under vurdering hos legemiddelverket. Denne vaksinetypen bruker verken mRNA eller vektor-teknologi, men subenhet, en vel utprøvd og anerkjent standard innen vaksinering. Den har blitt brukt i lang tid som influensavaksine, mot difteri, stivkrampe, kikhoste, hapatitt B, for å nevne noen.

Subenhet utgjør nå den største andelen av forskning og utvikling av vaksiner mot Covid-19 (Milken Institute). Trials har vært suksessfulle og både bakgrunn for vaksinen og bivirkningene burde gjøre den attraktiv som Covid-19 vaksine i Norge.

Den vil gi spesielt den uvaksinerte gruppa et alternativ og en mulighet å delta i samfunnet igjen. FHI og regjeringen på sin side kunne styrket argumentasjonen med å tilby nettopp et alternativ, ikke bare komme med oppfordringer og appeller som vil være musikk for døve ører.

Ihht Dagbladet har helse- og omsorgsdepartementet (v/statssekretær og lege Ole Henrik Krat Bjørkholt) bestilt over 500.000 doser av denne vaksinen og det er opp til FHI å vurdere fordeling og implementering.

Jeg oppfordrer deg til å ta kontakt med FHI (leder for koronavaksinasjonsprogrammet Geir Bukholm), Helse- og omsorgsdepartementet (minister Ingvild Kjerkol) og Helsedirektoratet (direktør Bjørn Guldvog) for å formidle et sterkt ønske om å få godkjent og distribuert Nuvaxovid i Norge. Frem saken og å få flere ut i arbeid igjen! Takk.
 

 

Ta kontakt om du har innspill eller ønsker å drøfte et tema.

Gå Tilbake

Kommentarer

Alle kommentarer blir moderert før publisering. Din e-post adresse vil ikke være synlig