16 timers DNT kurs i førstehjelp

16 timers DNT kurs i førstehjelp, 4-5 juni på Mustadkroken.

16 deltagere, samt instruktør David Rohrmüller, fikk en kjempefin helg med godt tilrettelagt vær i relevante omgivelser på Krokskogen.

Kurset er obligatorisk for DNT turledere, samt at temaet bør repeteres fra tid til annen, også for de mest erfarne. Det er jo slik at dette er kunnskap som de fleste av oss ikke så ofte bruker, men når det gjelder, da bør det sitte.

Kurset var lagt opp ut fra hva som oftest går feil med folk på tur. Med god innføring i sensitive kroppslige funksjoner og hva som er symptomene når noe svikter. Hvordan vi kontakter 113 - AMK, akutt medisinsk [kommunikasjonssentral], både for veiledning og avklaringer, samt evt. assistanse og transport fra stedet. Da vi som turledere oftest er utenfor dekningsområde for mobil, fikk vi også en innføring i hvordan vi kan bruke/aktivere, nød nummeret. [Vi bruker] da gjerne det Europeiske nødnummeret, som er 112. I Norge går dette som kjent til Politiet, [...]

Som i barneskolen lærte vi regler for lettere å huske hva vi må sjekke, som for eksempel ABCDE; Airway, Breading, Circulation, Disability, Exposure.

Åpne luftveier har vi alle hørt om, og stabilt sideleie behøver ikke lenger å være så stabilt, sideleie er det som er viktig, mens stabilt er mest for estetikken. Ved hjertekompresjon er det blod til hjernen som er viktigst, så nå er det 30 komprimeringer og 2 innblåsinger, dette som korrigert info for de som har lært det annerledes. 
 


 

Av Rema har vi lært at ”det enkle er ofte det beste”. I forhold til skader på tur og nedkjøling er to plastsekker, lett å ta med og bra å ha. Husk imidlertid på å klippe hull for hodet, slik at pasienten får oksygen.

Av de mest sannsynlige hendelser en turleder kan komme ut for av sykdommer på tur er; Luftsperre, hjerteinfarkt, kramper, allergiske reaksjoner, temperaturskader, solstikk/forbrenning, sjokk/sirkulasjonssvikt, varmetap, sårskader, armbrudd, klemskader, indre blødninger mm. Alt ble møysommelig gjennomgått med forklaring på symptomer.

På disse temaene simulerte vi en redningsaksjon ved kursets oppstart, samt to aksjoner ved avslutning. Inndelt i tre grupper fikk alle prøve seg i rollene som hjelpemannskap, markører og observatører. Nyttige erfaringer etter modellen; se på, snakk med, ta på.

Takk til DNT for en hyggelig og lærerik helg blant kollegaer. Takk til kursleder og instruktør David for god og relevant kompetanse, involvering ved å bruke fagkompetanse fra gruppa, pedagogisk fremføring, og som ved sin dialogform og egenkompetanse sørget for at hele gruppa satt engasjert oppreist i lyngen.

Oslo 6. juni 2011.

Ola Kleiven

Tekst; Ola Kleiven, Bilde; Marcel Grohmann, Markør; Lene Virik Birkeland

Gå Tilbake

Kommentarer

Alle kommentarer blir moderert før publisering. Din e-post adresse vil ikke være synlig