Villmarksmedisin: bruk av Epipen (flere ganger)

Advarsel: Den beskrevne teknikken faller i kategori katastrofemedisin og villmarksmedisin. Den er verken steril, følger anerkjente prinsipper for klinisk arbeid eller bør brukes når man har flere Epipen tilgjengelig! Bruk på eget ansvar. Sørg for nødvendig opplæring og delegering før bruk. Les disclaimer her og bruk sunn fornuft. Takk.
 


Alvorlige allergiske reaksjoner med anafylaktisk sjokk, dvs sirkulasjonssvikt pga en voldsom immunreaksjon og blodtrykksfall som følge er en krevende tilstand å håndtere, spesielt prehospitalt. I villmarken kan dette være dødelig. Vanlig behandling, i tillegg til å sørge for frie luftveier og sjokkbehandling (som er begrenset) er å gi pasienten Adrenalin. Den kommer i form av en auto-injektor med produktnavn Epipen. I komplekse tilfeller er en dose ikke nok og pasienten har behov for mer medikasjon (Nandinee et al., 2021).
 

Har du ansvar for en pasient som har kjent allergi, eller som del av et utvidet villmarksmedisinsett bør du minimum ha med en Epipen.


Først skal vi se på vanlig bruk av Epipen og deretter presentere en metode i hvordan vi kan få flere medikamentdoser ut av en vanlig Epipen.

Slik ser en Epipen ut som er klar til bruk: Blå sikringshette er fjernet, den oransje tuppen (nål) er "skarp". Følg instruks før bruk, forsikre deg bl.a. om at Epipen ikke er gått ut på dato og at væsken ikke er misfarget.
Adrenalin er faktisk en av de medikamentene som brytes ned av varme (og tid), og Epipen mister sin virkning etter at den er utgått.
 Demonstrasjon på en pappeske: Legg merke til dose: Sprut på venstre siden av pappesken.
 Når man trekker tilbake Epipen fra pasienten beskytter en oransje hette nåla. Den kan ikke presses tilbake. Epipen er nå "ferdig".

Her ender vanlig bruk av denne.
 


Nå kommer vi til villmarksdelen av Epipen:
 

For å kunne benytte seg av flere doser som er i ampullen i Epipen må vi først fjerne etikett.
 Legg merke til delen mellom hvit overdel og grå underdel. Disse 2 delene er forbundet med en sterk fjær.
 


 

Kutt plasten med sag på stedet som vi fant i bilde over.
 Enklest kuttes plasten med ei lita sag. Disse finner du på Mulitools som Leatherman, Swiss Army kniv (Victorinox) eller som vist her på et lite sagblad som leveres vanligvis med magnesium Firestarters.
 OBS: Når du kutter vær forberedt på kraften av den sterke fjæra. Den er sterk nok til å skyte en av delene mange meter. 
 Fjern fjæra og dra forsiktig i det hvite stempelet som drar ut ampullen. Forsiktig med nåla under den gråe gummien.
 Legg merke til misfarging av Epinephrin. Væsken bør være helt klar. Det ble brukt en utgått Epipen og medikamentet har skiftet farge.
 Ampullen har ingen indikator på dose (slik som vanlige engangssprøyter har). Stempel har dog en stoppedel og vi vet at en dose for voksen Epipen tilsvarer 300ug.

Denne dosen kan vi gjenta ved behov, ved manglende effekt hos pasienten.
Vi holder nåla opp og aspirerer luft (trekker tilbake stempel til den er nesten helt bak). Dette er omtrent 300ug.
 Når du nå snur ampullen kan du sette neste dose, subkutant (under huden). Legg merke til luften som befinner seg på toppen av ampullen.

Pasienten vil ikke få den ved riktig applikasjon og dessuten er faren for å injisere luft under huden av pasienten (subkutant, IKKE intramuskulært!) neglisjerbar i forhold til faren ved ikke å gi Adrenalin.

Legg også merke til at sterilitet av nålen ikke er tilstede lenger og at vi gjenbruker samme nål flere ganger her.
 Etter andre gitte dose ser ampullen slik ut.
 Prosessen kan gjentas.
 3. dose gitt. Det er fremdeles 2 doser til i ampullen. En vanlig Epipen har altså nok Epinephrin for 5 doser totalt!
 Enkeltdelene av dissekert Epipen.
 Eksempel på Epipen med et lite sagblad. Her har man alt nødvendige til å gi 5 doser nødvendig medikament i et nødstilfelle. 


Husk at håndtering av alvorlig allergisk reaksjon er større enn kun medikamentering med Adrenalin / Epinephrine. Medikamentering skal alltid skje etter samråd med lege / delegering og først etter en grundig primær- og sekundærundersøkelse av pasienten!
 

Gå Tilbake

Kommentarer

Alle kommentarer blir moderert før publisering. Din e-post adresse vil ikke være synlig