Medisin: Revolusjon i e-helse og fjernhjelp

Hvorfor innovasjon er den eneste løsningen i eldreomsorg.


Innledning

Trivsel for våre eldre avhenger av flere faktorer. En av disse er å få den oppmerksomheten og personlige hjelpen de trenger. Med krympende budsjetter, mindre helsepersonell og økende antall eldre som trenger hjelp blir det imidlertid mer og mer utfordrende for leverandører i omsorgstjenesten (som hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, private eller offentlige sykehjem og seniorboliger) å møte alles behov via fysiske besøk. Denne artikkelen skal gi en oversikt over dagens trender i omsorgsbransjen og gi foreslår måter å tilfredsstille økende krav. 
 

Den endrende populasjonen gir utfordringer for omsorgsleverandører over hele verden.

Verdens befolkning forventes å nå 8,6 milliarder mennesker i 2030 og 9,8 milliarder innen 2050. Dette i seg selv ville ikke vært et problem for helse- og omsorgstjenester, men med redusert fruktbarhet og høyere forventet levealder er det faktum at befolkningen eldes. 25% av den europeiske befolkningen er allerede i alderen 60 år og oppover, og talle forventes å øke til 35% innen 2050. Dette er et globalt problem.

Antall personer over 80 år forventes å tredoble seg innen 2050. Basert på disse tallene vil det bare være 2,4 økonomisk produktive personer per 1 eldre (65+) i 2060.

Diagrammet nedenfor viser den forventede økningen i prosent av befolkningen i alderen 65+ mellom 2018 (vist i mørk grønn) og 2050 (World population prospects – the 2017 revision).


 

Tidligere var det vanlig at familiemedlemmer tok seg av aldrende foreldre eller besteforeldre. I dag finnes det færre generasjonshusholdninger. Det er mer sannsynlig for yngre generasjoner å flytte hjemmefra for studier og arbeid. Generelt er familiestrukturen også mindre stabil på grunn av synkende ekteskapsrate og en høyere skilsmisse rate. Potensielle familiepleiere som er en del av sandwich generasjonen* har sine egne utfordringer som de må finne ut av.

I klartekst betyr dette at det ikke vil være nok familieomsorgspersoner for å dekke behovene av den eldende generasjonen av babyboomere. Følgelig vil flere familier støtte seg på hjemmetjenester og eldreomsorgstilbud. Det er tydelig at etterspørselen etter eldreomsorg har vokst så fort at vi allerede går tom for ressurser til å gi den nødvendige omsorgen for hver senior.

 

Omsorgsleverandører går tom for ressurser

Leverandører i omsorgstjenesten sliter med å gi nødvendig pleie og omsorg til alle eldre brukere. Forkning viser at pleiere faktisk bruker 20% av arbeidstiden til reise til og fra pasienter, mens omtrent 19% av besøkene varer opp til 15 minutter (Overview of the domiciliary care market in the UK, UKHCA 2015). Lignende tall har vi i Norge.

Vi kan se at helsepersonell mister verdifull tid på å reise eller på unødvendige besøk på grunn av problemer som kunne blitt løst fra en remote plassering via en videosamtale.

«Ofte vil eldre bare snakke med noen. Imidlertid har omsorgspersoner begrenset tid til å gi sosial omsorg på grunn av den tidkrevende naturen av å reise. Omsorgspersoner utfører også mange oppgaver som kunne blitt outsourced som å handle mat eller løpende ærender. Disse oppgavene tar verdifull tid fra jobben pleiere er utdannet til og vha eldre virkelig trenger» (Tomas Posker,Aging2.0 Ambassador, CEO Oscar Senior).

Å finne en god, ansvarlig omsorgsperson er ikke lett. Jobben er underbetalt og ikke ansett som prestisjetung. Med det økende antall mennesker som ønsker å bli gamle hjemme er det et større behov for omsorgspersoner som må gi hjelp og støtte til hverdagsoppgaver. Overraskende nok, selv om tre ganger så mange mennesker ville være villige til å bli pleiere eller omsorgspersoner, ville det fortsatt ikke være nok på grunn av befolkningens aldring.

Følgelig for ikke seniorer kvalitetspleie, helsepersonell er overarbeidet og frustrert, rykte blant omsorgsleverandører tar skade og familier mangler den ønskede tryggheten.

Og dette er toppen av isfjellet etterson det også er eldre med spesielle behov. Mange lider av Alzheimers eller demens. De trenger først og fremst tid sammen med pleierne sine, og før eller siden trenger de 24/7 pleie som ikke er billig. 
 


 

Velferdsteknologi og fjernhjelp

Den beste måten å gi eldre den omsorgen de trenger og fortjener er fjernhjelp, virtuell eller avstandshjelp, også kalt RPM (remote patient monitoring). Vi trenger moderne teknologi for å støtte omsorgstjenester langt unna uten tidkrevende reising mens de leverer tjenester av høy kvalitet. En rekke tekniske hjelpemidler kan lette arbeidet til omsorgspersoner:

Smarttelefoner, nettbrett, bærbare enheter, sensorer, kameraer, smarte hjem (smart homes), planleggingsprogramvare med mer.

Disse teknologiske dingsene kan:

 • Monitorere eldre for omsorgspersoner
 • Spore pasientens helsetilstand
 • Koble pleiere og eldre sammen
 • planlegge pleiernes besøk mer effektiv
 • la omsorgspersoner håndtere flere forespørsler eksternt uten reiser.

Det finnes ikke noe enkeltstående verktøy som gir all det ovennevnte. Du må koble alle disse enhetene sammen for å få mest mulig utbytte ut av disse verktøyene, for å få den beste omsorgen på en mest effektiv måte.

Ved å forene disse verktøyene i en plattform kan du virkelig forbinde omsorgspersoner med sine eldre klienter og gjøre det mulig å ta vare på dem fra langt unna uten å redusere omsorgskvaliteten eller trivsel for deres eldre klienter.

Velg utstyr som er enkelt å bruke og eldrevennlig. Å tilpasse seg til teknologi kan være vanskelig for noen av dine eldre klienter siden de ikke vokste opp i den digitale verden. Men med de riktige enhetene og verktøy og kanskje litt hjelp fra deg vil de få enormt utbytte av alle mulighetene som moderne teknologi gir.


 

La oss ta en titt på noen verktøy du kan bruke for å gi bedre fjernhjelp. Se hvordan du kan sammenkoble disse verktøyene for å maksimere din erfaring. 
 

Bærbare enheter kan fjern-monitorere seniorer for å utfylle dine pleiere.

Bærbar teknologi overvåker eldres helse og generelle velvære. De er i stand til å:

 • Oppdage fall
 • Overvåke blodtrykk
 • utføre EKG
 • bruke GPS for å sjekke plassering til eldreomsorg
 • spore hennes eller hans bevegelse
 • fungere som kollisjonspute i tilfelle fall
 • iverksette et nødanrop, etc

Mennesker i USA som bruker bærbar teknologi: 9% i 2014 33% i 2019 
(Accenture 2018 Consumer Survey on Digital Health)

Det beste med de fleste bærbare enhetene er at de kan kobles til en app eller integreres i en administrasjonsplattform. Dette gjør det mulig for pleiere på et annet sted å få oversikt over brukerens helsestatus og velvære. De kan også få automatisk varsler hvis eldre er i fare. Du trenger altså ikke å gå og sjekke alt personlig.

Når tilkoblet til en administrasjonsplattform, tillater bærbare enheter omsorgspersoner å kontinuerlig samle inn data og se eventuelle langsiktige endringer for brukeren. Dette er med på å gi alarmer om tegn på helseproblemer som ellers kan bli oversett.

73% av mennesker i USA ser bærbare teknologi som en god måte å monitorere helsen til en kjær (Accenture 2018 Consumer Survey on Digital Health). 
 

Sensorer og kameraer monitorerer hva selv helsepersonell ikke kan oppdage

En enorm hjelp for hjemmetjenester er sensorer og kameraer som kan installeres hjemme hos eldre.

Diss kan sjekke:

 • Luftkvaliteten
 • CO2-nivå
 • Temperatur
 • Lysnivå
 • Bevegelse
 • Inngangsdører

Med en god administrasjonsplattform kan du nyttiggjøre de av disse, for eksempel kan du koble et kamera foran døren til et varslingssystem og administrere åpning av dører i steden for senioren.

Når eldre er koblet til administrasjonsplattformen kan omsorgspersoner kontrollere noen elementer av miljøet som å låse dører eksternt for å holde eldre trygt, eller ringe etter medisinsk hjelp (113). Mang elementer kan overvåkes eksternt som reduserer antall unødvendige fysiske besøk.

Smart-hjem teknologi tar disse verktøyene til neste nivå når det er koblet sammen og lar deg kontrollere alle delene eksternt. Noen smarte systemer tillater omsorgspersoner å kommunisere med eldre gjennom installerte mikrofoner og høytalere hjemme, selv om ikke alle er villige til å slippe omsorgspersonen inn i privatlivet deres i så stor grad. Det kan imidlertid være livreddende og spesielt nyttig for personer med demens.

 

Salesforce eller andre CRM hjelper omsorgspersoner å planlegge besøk effektivt

CRM (customer relatjonship management) lar deg:

 • Samle inn og analysere data om eldre for å gi øyeblikkelig og passende hjelp
 • Holde oversikt
 • Planlegge neste besøk
 • tildele brukeren en bestemt omsorgsperson

Omsorgsleverandører bruker ofte CRM-programvarer for å planlegge besøk og sørge for at hver pleier vet hva de skal gjøre den dagen. Uten å koble sammen disse verktøyene er det darimot forsatt bare en planlegger.

Tenk deg hva du kan gjøre hvis CRM ville vært koblet til data fra sensorer og bærbar teknologi. Tenk deg hvor mye tid dine pleiere og sykepleiere vil spare hvis de har all data fra CRM, bærbare enheter og sensorer på ett sted!

 

Bruk et verktøy for å få alt til å fungere sammen

Uten en management- eller styreplattform kan eldreomsorgen fortsatt fungere bra, men kun hver for seg. For maksimal bruk av disse gadgets, koble de sammen og administrer de alle på et sted of å lette arbeidet digg og arbeidet til helsepersonell og omsorgspersoner. Du vil være i stand til å gjøre det på en brukervennlig app for nettbrett, smarttelefoner eller stasjonære datamaskiner.

En god plattform tillater ikke bare å utnytte bruken av alle disse dingsene maksimalt, men også:

 • Forbedrer kommunikasjon med eldre og hinder de fra å bli sosialt isolert
 • Muliggjør fjernbehandlig (medikamenter, legesamtaler, etc)
 • Forbedrer omsorg med underholdningsmuligheter
 • Øker uavhengighet av kundene dine
 • Kan potensielt forsinke oppstart av demens.


 

 

Case studie: Hvordan en fjernhjelpsplattform hjalp en amerikansk hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har 1500+ brukere og over 100 ansatte. De hadde behov for å:

 • Unngå unødvendige besøk
 • være mer effektiv i planleggingen
 • begrense besøk ansikt til ansikt
 • forbedre kommunikasjonen mellom omsorgspersoner, brukere, familie og venner
 • introdusere velferdsteknologi for eldre

Løsningen

Hjemmetjenesten mottok en dashboard-løsning for operatørene av sitt eget telefonsenter og en eldrevennlig app for brukernes (pasientens) nettbrett eller mobiltelefoner. Via den eksterne pleieplattformen Oscar Senior kan brukere sende en forespørsel og operatøren ringer med en videosamtale tilbake. Dette kan brukes som sjekk, for å gi assistanse og støtte, eller for å planlegge et fysisk besøk når det er nødvendig.


 

 

Hvis en bruker ikke svarer eller har en tilstand som begrenser fysiske handlinger (som for eksempel Parkinsons) kan videosamtalen være konfigurert til å starte automatisk etter en tid. Oscar Senior ble designet med og for eldre. For denne hjemmetjenesten fungerer plattformen som en inngangsport til velferdsteknologi i eldreomsorg.

Omsorgstjenester kan integrere andre tekniske gadgets inn i plattformen, for eksempel puls-trackere og bevegelsessensorer. Denne integrasjonen forenkler anvendelsen av disse teknologiene for eldre. 
 

Resultatene

 • Døgnkontinuerlig assistanse, stedsuavhengig
 • I snitt 41% lengre opphold av helsepersonell hos brukere ved besøk
 • 70% av brukere benytter seg av Oscar Senior daglig

Tjenesten begrenset unødvendige besøk siden disse ble dekket av operatørene via videosamtaler. Plattformen forbedret også kommunikasjonen mellom eldre, deres familier og venner. Derfor ble mottakerens trivsel forbedret og omsorgspersonene begynte å merke en reduksjon i ensomhet.

Brukere ble snart varm i bruken av Oscar Senior siden de ikke bare brukte det til å kommunisere med hjemmetjenesten, men også for å surfe på nettet, spille spill eller lese nyheter. 
 

Oppsummering

Vi tror kanskje at eldre er redde for å bruke teknologi. Men med litt tid og krefter kan vi hjelpe eldre å lære bruken av nye teknologiske verktøy. Dette åpner en verden av muligheter for dem og deres omsorgspersoner, fordi det blir stadig vanskeligere å få til daglige eller ukentlige fysiske besøk til alle eldre på deres bosted.

Velferdsteknologi og fjernbehandling kan faktisk være vår eneste sjanse til å få eldreomsorgen til å fungere. Selv om virtuell omsorg ikke er en fullverdig erstatning for ansikt-til-ansikt, så er det et nødvendig supplement til den tradisjonelle måten av omsorg som gjør at du kan øke effektiviteten og lette omsorgsbyrden. 
 

Finn ut om Oscar Senior kan hjelpe deg med dine utfordringer!

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for å finne en løsning sammen. 
 

Synes du dette høres spennende ut og du har bakgrunn innen salg eller markedsføring, eller er helsepersonell og har lyst til å være med og utvikle dette videre, så ikke nøl med å sende en epost eller ring
 

Flere ressurser

Sjekk også disse 3 videoene for bruken av plattformen vi nå tilbyr:

Video 1, for bruken av seniorer

Video 2, for helsepersonell, hjemmetjenesten og omsorgstilbudere

Video 3, reel bruker case i fra Storbritannia

  

* Hva er sandwich-generasjonen?
Sandwichgenerasjonen består av mennesker fra både generasjon X og baby boomers. De er mennesker i fruktbar alder som er klemt mellom (sandwiched) å ta vare på sine barn så vel som deres eldende foreldre (Pew Research Center, The Sandwich Generation by Kim Parker and Eileen Patten).

Gå Tilbake

Kommentarer

Alle kommentarer blir moderert før publisering. Din e-post adresse vil ikke være synlig