Akuttmedisinske tjenester

Du har tegnet forsikringsavtale, du har trent mange ganger forskjellige hendelser i omgivelser du skal operere i, alle på laget ditt kan grunnleggende førstehjelp - det har du sørget for. Dere starter toppmotivert oppdraget eller turen.

Så skjer det:  En på laget blir utsatt for en alvorlig hendelse. Du har tusen tanker i hodet: Ringe etter hjelp, frie luftveier og stabilt sideleie, sørge for å holde pasienten varm... dette kan du. Det blir tatt hånd om. Men så er det gjort og det hjelper ikke.

Det er nemlig ikke flyvær, du har ikke dekning i området - eller det tar rett og slett for lang tid å få organisert hjelp til der du er...

Hadde det ikke vært betryggende å ha med dedikert helsepersonell som kan litt mer, som kan yte kvalifisert hjelp akkurat de første timene (eller lenger)? Hadde det ikke vært betryggende å kunne slippe å lede slike operasjoner - eller å ta beslutninger - som å flytte en hardt skadd pasient med antatt ryggskade fra et utrygt område til et bedre egnet sted?

Vi i ROHRMÜLLER MEDICAL er vant med å tenke "worst case".

Krisemaksimere kaller noen det kanskje. Men det er ikke målet: Du skal være klar over at enhver aktivitet kan ha alvorlige konsekvenser. Vi skal sørge for at du på best mulig måte er forberedt på å takle disse; enten gjennom opplæring og trening, eller gjennom å få veiledning og støtte underveis.


VI TILBYR FØLGENDE

  • Leie av kvalifisert personell og medisinsk og redningsteknisk utstyr til sikring av medisinske behov ved ekspedisjoner, turer, søkeoppdrag, mm.
  • Gjennomføring av oppdrag fra: LAND (kvalifikasjon innen fjell-, og ekspedisjonsmedisin) SJØ (maritim redning og medisin, inkluderer offshore overlevelse) LUFT (HEMS-Crew-Member, oppdrag via helikopter)
  • Tjenester i kategori: Remote site medic - medisinsk hjelp på avsidesliggende steder og fjellmedisin.

 
 
Alle priser etter avtale.


Interessert i Akuttmedisinske tjenester?

Ta kontakt om tjenesten