Partnerskap

Har du løsningen til et problem i samfunnet?

Har du en ide som kunne forandret verden?

Vil du utvikle et produkt og har en prototype som ville vært nyttig for mange mennesker?

Vet du om noe som genererer verdi?

 

Kanskje har du blitt sagt opp som følge av det endrede markedet og Covid-19? Nå sitter du på hjemmekontoret eller i verkstedet ditt og har endelig mulighet til å realisere drømmen du har hatt i mange år. Du kan nå for fullt fokusere på det du EGENTLIG brenner for. 

 

Kanskje har du lagd en fungerende prototype, eller så er du i konsept- og design-fasen. 

Da søker jeg etter deg!
 

Jeg er alltid interessert i å skape noe nytt og bidra til å forandre verden. Jeg kan bli din business-partner og bidra med fersk kapital og man-power, allsidig kunnskap og arbeidskapasitet.

Av egen erfaring vet jeg at det er begrenset hvor mye man kan få til alene i løpet av et døgn. Men er man to, så åpner seg mange flere muligheter. Det motiverer å ha noen å dra lasset sammen med, spesielt når ikke alle oppgaver alltid er like spennende.

Mine interesseområder er teknologi-utvikling, luftfart, AI og fremtidsrettede systemer som verden trenger. Ikke la deg forstyrre av vedheng «Medical» i selskapsnavnet. Det trenger ikke å være medisinsk rettet... 
 Her kan du lese en artikkel om tekniske løsninger innen fornybar energi og varmestyring.

Gå Tilbake

Interessert i Partnerskap?

Ta kontakt