Reisetjenester og bistand

REISETJENESTER

  • Bistand til personer med spesielle behov ved turer, utflukter, reiser og ekspedisjoner.
  • Tilrettelegging og gjennomføring av reiser for funksjonshemmede, medisinsk støtte og omsorg.
  • Tilrettelegging og gjennomføring av reiser for alvorlig syke, medisinsk støtte og omsorg.
  • Aktiviteter og nærturer for blinde eller hørselshemmede.
  • Aktiviteter for handikappede personer.
  • Planlegging og gjennomføring av en tur, utflukt eller ekspedisjon for terminale (dødende) pårørende, ektefeller, venner eller barn.

Som sykepleier har jeg et helseperspektiv som setter egenomsorgen og tilgjengelige funksjoner i fokus. Målet er å tilrettelegge for fine opplevelser med andre eller alene. Fokuset ligger på trygge rammer og en plan som rommer alt fra krav til opplevelsen, sikkerhet, uforutsette situasjoner og beredskap i tilfelle forverring eller dødsfall.


Alle priser etter avtale.
Ta gjerne kontakt for å drøfte din situasjon og drøm, samt for et personlig tilbud.

Gå Tilbake

Interessert i Reisetjenester og bistand?

Ta kontakt