Survival og teambuilding

Overlevelse og utstyr er relevante temaer for personer som ønsker å forberede seg på en krisesituasjon.

Innenfor dette området faller også teambuilding og kurs for bedrifter som samtidig vil gi sine medarbeidere nyttige erfaringer.

Rohrmüller Medical tilbyr kurs som henvender seg spesielt til den medisinske sida av "survival". Her fokuserer vi på nødvendig utstyr, handlingsforløp og relevant mengdetrening, samt øvelser og rådgivning.

Norge tilbyr landskap som er godt egnet for slik trening.


Noen scenarioer:

  • Alvorlig skade på fjelltur / villmarkstur. Pasienthåndtering og utnyttelse av ressurser.
  • Flystyrt med småfly / mikrofly i avsidesliggende terreng. Strategier for overlevelse og anvendelse av utstyr fram til hjelp kommer (SAR).
  • Forflytning av ei gruppe gjennom et usikkert område. Gruppedynamikk, ledelse og taktikk.


Noen læringsmål (avhengig av type kurs / i samarbeid med oppdragsgiver):

  • Anvende enkle prinsipper som sikrer overlevelse fram til hjelp kommer.
  • Riktig bruk av relevant utstyr. Hva må man ha med seg for å kunne overleve?
  • Hvilke ressurser og styrker har ei gruppe og hvordan reagerer mennesker under stress.
  • Årstider og utfordringer ift. kropp, terreng, aktive og passive farer.
  • Tilnærming til krisescenarier og beslutningstaging. Unngå vs/ overleve.
  • Bushcraft ("speiding"), vs/ camping, vs/ overleve...


Vi underviser på norsk, engelsk eller tysk.

Interessert i Survival og teambuilding?

Ta kontakt om tjenesten