Lenker

Lista er en personlig anbefaling, men vi gir ingen garanti på aktualitet eller tar ansvar for innhold. Alle rettigheter ligger hos forfatteren av dokumentene.

Lag nødplakat som viser din posisjon:

1. Gå til norgeskart.no, zoom inn på ønsket sted, eller søk opp stedet med navn.
2. Trykk på kartet for å markere posisjon.
3. Velg så "lag nødplakat" fra menu og f
ølg veiledning for å skrive ut plakaten.

Plakaten vil vise LAT-LONG-posisjon (i grader, minutter, sekunder, og i tekst) på ei oversiktlig side som kan skrives ut og henges opp, f.eks. på hytta / et sted uten adresse. Du trenger ingen GPS kunnskaper til det. Her finner du ytterligere info om samarbeidsprosjektet mellom Statens Kartverk og Hovedredningssentralen (HRS).

Medisinske anbefalinger og studier fra den internasjonale fjellredningskommisjonen (ICAR).

Mangeårig samarbeidspartner. Støtt SNLA til å forske!

Innerholder en stor database med relevant info.

Plattform som fremmer førstehjelp, undervisning og forskning.

HLR-plakater fra Norsk resuscitasjonsråd er nedlastbar til personlig bruk.

Direkte lenke til gjeldende retningslinjer (2015):

     BHLR retningslinjer 2015                      Basal hjerte-lunge-redning hos barn og spedbarn.

     DHLR retningslinjer 2015                      Retningslinjer og kommentarer for bruk av halvautomatisk hjertestarter

     NRR retningslinjer AHLR 2015                Retningslinjer og kommentarer for avansert førstehjelp.

     Barn retningslinjer 2015                       AVANSERTE retningslinjer og kommentarer for barnebehandling.

     Fremmedlegeme retningslinjer 2015      Retningslinjer og kommentarer for håndtering av fremmedlegemer.

Where there is no Doctor

Veldig omfattende verk. Kan lastes ned gratis på nettsida til Hesperian publications.