Lenker

Lista er en personlig anbefaling, men vi gir ingen garanti på aktualitet eller tar ansvar for innhold. Alle rettigheter ligger hos forfatteren av dokumentene.

Lag nødplakat som viser din posisjon:

1. Gå til norgeskart.no, zoom inn på ønsket sted, eller søk opp stedet med navn.
2. Trykk på kartet for å markere posisjon.
3. Velg så "lag nødplakat" fra menu og f
ølg veiledning for å skrive ut plakaten.

Plakaten vil vise LAT-LONG-posisjon (i grader, minutter, sekunder, og i tekst) på ei oversiktlig side som kan skrives ut og henges opp, f.eks. på hytta / et sted uten adresse. Du trenger ingen GPS kunnskaper til det. Her finner du ytterligere info om samarbeidsprosjektet mellom Statens Kartverk og Hovedredningssentralen (HRS).

Medisinske anbefalinger og studier fra den internasjonale fjellredningskommisjonen (ICAR).

Mangeårig samarbeidspartner. Støtt SNLA til å forske!

Innerholder en stor database med relevant info.

Plattform som fremmer førstehjelp, undervisning og forskning.

HLR-plakater fra Norsk resuscitasjonsråd er nedlastbar til personlig bruk.

Direkte lenke til gjeldende retningslinjer (2015):

     BHLR retningslinjer 2015                      Basal hjerte-lunge-redning hos barn og spedbarn.

     DHLR retningslinjer 2015                      Retningslinjer og kommentarer for bruk av halvautomatisk hjertestarter

     NRR retningslinjer AHLR 2015                Retningslinjer og kommentarer for avansert førstehjelp.

     Barn retningslinjer 2015                       AVANSERTE retningslinjer og kommentarer for barnebehandling.

     Fremmedlegeme retningslinjer 2015      Retningslinjer og kommentarer for håndtering av fremmedlegemer.

Nasjonal veileder for masseskadetriage - Helsedirektoratet

Definisjon av prioriteringsgrupper og anbefalte metoder for forenklet pasientvurdering ved store ulykker og masseskadesituasjone. Triagering for helsepersonell og medisinsk lekfolk (se side 20 og 23 for tiltakskort).

Avansert hjerte-lunge-redning (AHLR) kompendium

Utgitt av og copyright ved Universitetet i Bergen, Prof J-K. Heltne, overlege E. A. Buanes. Revidert mars 2017

Sårbehandling og bandasjering / idrettsskader

utgitt av Ditt apotek.

Nyttig litteratur for remote medicine / pasientbehandling, fjellmedisin og avanserte prosedyrer:  NB! Håndbøkene inneholder doseringer og behandlinger som ikke er tenkt for sivile / norske forhold og som delvis er utdatert! Må ikke brukes uten grundig opplæring og utsjekk.

Pararescue Medication and Procedure Handbook

Ta hensyn til Copyright!

TCCC guidline update (fra 2009) for PHTLS 6th edition Handbook

Ta hensyn til Copyright!

Where there is no Doctor

Veldig omfattende verk. Kan lastes ned gratis på nettsida til Hesperian publications.

US Ranger Medic Handbook

Send forespørsel for lenke!