Lenker

Nyttige lenker og dokumenter

Lista er en personlig anbefaling, men vi gir ingen garanti på aktualitet eller tar ansvar for innhold. Alle rettigheter ligger hos forfatteren av dokumentene.


  LIK OSS PÅ FACEBOOK     Like oss på facebook for å få oppdateringer og nyheter om ROHRMÜLLER MEDICAL!


  hjelp-113-gps   113-app for iPhone, Android og Windows Phone. Viser deg posisjonen mens du ringer nødnummeret.


Lag nødplakat som viser din posisjon:

1. Gå til norgeskart.no, zoom inn på ønsket sted, eller søk opp stedet med navn.
2. Trykk på kartet for å markere posisjon.
3. Velg så "lag nødplakat" fra menu og f
ølg veiledning for å skrive ut plakaten. 

Den vil vise LAT-LONG-posisjon (i grader, minutter, sekunder, og i tekst) på ei oversiktlig side som kan skrives ut og henges opp f.eks. på hytta eller et sted uten postadresse.
Kan lett brukes av folk uten GPS kunnskaper. Her finner du en kort forklaring av dette samarbeidsprosjektet mellom Statens Kartverk og Hovedredningssentralen (HRS).


 Østerrikes Fjellredningstjeneste   ÖBRD har en unik støtteordning som inneholder en redningsforsikring - den gjelder internasjonal!


  ICAR        Medisinske anbefalinger og studier fra den internasjonale fjellredningskommisjonen (ICAR).


Norsk Luftambulanse    Mangeårig samarbeidspartner. Støtt SNLA til å forske!


Norsk Førstehjelpsråd  European Resuscitation Council       Plattformer som fremmer førstehjelp, undervisning og forskning.


Survivalblog    Innerholder en stor database med relevant info.


HLR-plakater fra Norsk resuscitasjonsråd kan til personlig formål direkte lastes ned HER.

Direkte lenke til gjeldende retningslinjer (2015):

     BHLR retningslinjer 2015                      Basal hjerte-lunge-redning hos barn og spedbarn.

     DHLR retningslinjer 2015                      Retningslinjer og kommentarer for bruk av halvautomatisk hjertestarter

     NRR retningslinjer AHLR 2015                Retningslinjer og kommentarer for avansert førstehjelp.

     Barn retningslinjer 2015                       AVANSERTE retningslinjer og kommentarer for barnebehandling.

     Fremmedlegeme retningslinjer 2015      Retningslinjer og kommentarer for håndtering av fremmedlegemer.


Nasjonal veileder for masseskadetriage - Helsedirektoratet

Definisjon av prioriteringsgrupper og anbefalte metoder for forenklet pasientvurdering ved store ulykker og masseskadesituasjone. Triagering for helsepersonell og medisinsk lekfolk (se side 20 og 23 for tiltakskort).


AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

Utgitt av og copyright ved Universitetet i Bergen, dr.med J-K Heltne, dr.med G. Brattebø. Revidert april 2008


Sårbehandling og bandasjering / idrettsskader

utgitt av Ditt apotek. Nyttig litteratur for remote medicine / pasientbehandling, fjellmedisin og avanserte prosedyrer:
 NB! Håndbøkene inneholder doseringer og behandlinger som ikke er tenkt for sivile / norske forhold og som delvis er utdatert! Må ikke brukes uten grundig opplæring og utsjekk.


US Ranger Medic Handbook

Send forespørsel for lenke!


Pararescue Medication and Procedure Handbook

Ta hensyn til Copyright!


TCCC guidline update (fra 2009) for PHTLS 6th edition Handbook

Ta hensyn til Copyright!
 


Where there is no Doctor

Veldig omfattende verk. Kan lastes ned gratis på nettsida til Hesperian publications.