Om oss

Rohrmüller Medical er et foretak som tilbyr kursing og undervisning i avansert førstehjelp, samt teambuilding og medisinske tjenester, som f.eks. akuttmedisinsk bistand ved ekspedisjoner. Vi har god kompetanse og bred erfaring innen disse felt og er kvalifiserte i henhold til nasjonale og internasjonale sertifiseringer.

Stikkord som karakteriserer vår virksomhet
Profesjonalitet, kunnskap, pålitelighet, fleksibilitet

For å kunne yte tjenester på et høyt nivå har vi omfattende utdannelser og erfaring knyttet til oss.
Våre sertifiseringer inneholder:

 • Norsk autorisert helsepersonell (sykepleier, ambulansearbeider).
 • Britisk Health and Safety Executive (HSE), offshore medic.
 • Irish Pre-Hospital Emergency Care Council (PHECC), paramedic.
 • European Resuscitation Council (ERC), advanced life support.
 • National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT).
 • Joint Aviation Regulations / HEMS-Crew Member (JAR-OPS 3, JAR FCL).
 • International Diploma in Mountain Medicine (NFS, ICAR).
 • Nasjonale kurs innen skadestedsledelse.
 • Bred fjellklatreerfaring (bl.a. fra Alpene og Norge).


Vi har bakgrunn fra kursing av bl.a.:

 • Offentlige institusjoner
 • Brannvesen
 • Legekontorer
 • Forsvaret
 • Politihøgskolen
 • Bedrifter
 • Universiteter
 • Frivillige organsisasjoner (NGO)


Våre medisinske tjenester (ansvar for sykestue, medisinsk bistand, avansert førstehjelp, konsultering i bruk av utstyr og beredskap) har blitt brukt av olje- og gass industri / offshore, bedrifter og enkeltpersoner.

Hva våre
kunder sier

Jeg tror jeg har med meg samtlige deltagere når jeg sier at kurset var svært bra og med stort utbytte for oss alle. Det var veldig interessant og nyttig å lære mer om hva som egentlig skjer.

Ingeborg, prosjektleder

Takk til kursleder og instruktør David for god og relevant kompetanse, involvering ved å bruke fagkompetanse fra gruppa, pedagogisk fremføring, og som ved sin dialogform og egenkompetanse sørget for at hele gruppa satt engasjert oppreist i lyngen.

Ola, fjellmedisinkurs

Jeg har forhørt meg med alle i personalgruppa hvordan de opplevde kurset i går, vi fikk ikke noe evalueringsskjema, men vi har lyst å sende litt allikevel.

Kurset opplevdes av alle forespurte som profesjonelt og givende. Til nå det beste førstehjelpskurset vi har arrangert i vår barnehage. Instruktøren var troverdig og var veldig grundig i gjennomgang av teori. Samtidig fikk vi mye praktiske øvelser. Slike kurs er så viktige, og dette hadde i alle fall vår barnehage stor nytte av.

Hanne, daglig leder

Jeg ønsker å tilbakemelde at vi er utrolig fornøyde med kurset, 3.jan. Personalet sier at de ikke har vært borti bedre kursholder enn David på dette emnet. Hils han så mye fra oss!

Aud, rektor

Vi var veldig fornøyd med deg. Ha det fortsatt bra.

Rolf, overbrannmester

Personalet på () Politikammer skryter av deg og sier de er strålende fornøyde etter å ha deltatt på kurs med deg som instruktør.

Tusen takk for et veldig bra førstehjelpskurs! Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne som var svært fornøyde. David er en veldig dyktig kursleder og underviser. 

Hans Erik, leder

Akuttmedisinske tjenester og kursing

Se hva vi kan gjøre for deg